Creatief werk

De herstelbank
Els Nachtergaele en Sien Vandermarliere, ergotherapeuten, PC Caritas, Melle

Wij zijn twee ergotherapeuten die werken op een afdeling psychosenzorg. In ons werk zijn wij vaak herstelondersteunend bezig. Mensen worstelen met hun diagnose en zoeken opnieuw naar een nieuw evenwicht. Zo streven zij vanuit hun eigen inzicht naar een zinvol en bevredigend leven met of‘voorbij’ de aandoening. Wij willen binnen de therapie niet de nadruk leggen op de pathologie maar eerder op de eigen krachten en mogelijkheden van de cliënt. Op deze manier kunnen zij zelf de regie van hun leven opnemen.
We werken aan de hand van een aantal tekenopdrachten rond het thema herstel: wat zijn hun specifieke mogelijkheden, wat zijn hun levensdoelen en wat hebben ze nodig om dit te bereiken, wat betekent nieuw evenwicht voor hen, wat is er al veranderd sedert hun opname, wat betekent voor hen zinvol leven, wat betekent hoop en herstel voor hen, wat leerden ze al meer over zichzelf,wat verwachten ze van de ‘zorg’ tijdens hun behandeling, …
Deze tekenopdrachten worden verwerkt in verschillende losse mozaïeksteen-werkstukjes die we samenvoegen tot een soort zitbank. Deze zitbank symboliseert het herstelproces van de cliënten. Binnen dit proces zullen we de ondersteunende herstelfunctie van de therapeut letterlijk en figuurlijk vorm geven.
We laten één houten element open dat we graag ingevuld zien door de bezoekers van de hersteldag. Wat betekent het voor hen? Hierdoor kunnen ook zij letterlijk hun steentje bijdragen aan “de herstelbank”.

Brug(week)

Saira Delvael, ergotherapeut, rehabilitatie-afdeling PZ OLV Brugge

In een creatief werk, gemaakt door patiënten, willen we ons project de BRUGWEEK voorstellen.
Gedurende deze week legden we nog meer dan anders het accent op oriëntatie naar de maatschappij en het maken van bruggen naar buiten. Deze week was uniek omdat die volledig voor en door patiënten werd georganiseerd.
Het initiatief startte met een brainstormsessie rond BRUG, waarbij we de vraagstelling telkens wat bijstuurden om uiteindelijk tot de kern te komen: “welke activiteiten zouden we rond de verschillende levensdomeinen kunnen organiseren opdat de brug naar buiten toe makkelijker kan gebouwd worden of beter onderstut?”.
De patiënten kwamen met tal van voorstellen. De volgende stap (of baksteen) was het indelen in werkgroepjes om de activiteiten verder vorm te geven. Heel wat zoek- en vergaderuurtjes later leverden de patiënten een rijk,gevarieerd en resocialiserend voorstel.
De week werd ingezet met een dagvullend ggz-stadsspel. Gedurende deze zelfgemaakte zoektocht bezochten de patiënten heel wat interessante (met oog op re-integratie)adresjes. De volgende dagen kregen we informatie rond wonen, het sociaal huis, cultuurparticipatie, budget etc. Ook de sportliefhebbers kwamen niks te kort met aanbod van relaxatie, zwemmen, badminton, fitness en muurklimmen. We bezochten het kunsthuis en een activiteitencentrum. De week werd afgesloten met in de voormiddag groepsgesprekken met ervaringsdeskundigen en een natuurwandeling, ’s middags een BBQ en in de namiddag een kwis om alle opgedane kennis te toetsen.
De week werd positief geëvalueerd en zal jaarlijks herhaald worden.

Taboe vs. Herstel
Maité Mervaillie, ergotherapeut, PC Sint-Hieronymus, Sint-Niklaas
Ruth Coertjens, PC Sint-Hieronymus, Sint-Niklaas
Luc, Patrick, Peggy, WEP, Sint-Niklaas

Tijdens deze hersteldag willen we mensen op een creatieve manier uitnodigen om even stil te staan bij het stigma dat cliënten kunnen ervaren en dit tegenover de nieuwe herstelbeweging plaatsen. Op een interactieve manier zullen cliënten en hulpverleners letterlijk bewegen doorheen de hersteldag om mensen uit te nodigen om stil te staan bij stigma.
In het tweede deel van de dag geven we hier een terugkoppeling van aan de hand van een stand waar ons verzameld materiaal van die dag ligt.

Zien van Herstel: Passie Verbeeld(t)
zw De Link, Antwerpen

"Zien van Herstel: Passie Verbeeld(t)" is een project van verhalende fotografie, ontwikkeld door Sven Ceustermans en Tom Vansteenkiste, beiden werkzaam in vzw De Link (initiatief voor Beschut Wonen en MobielTeam Antwerpen)
Zij vroegen aan vijf cliënten met een psychische kwetsbaarheid wat hen kracht geeft in het leven, wat voor hen een passie is. Voor de ene is dit schilderkunst, voor een ander het zich verdiepen in geschiedenis en oude manuscripten.
Passie is een insteek om elementen van persoonlijk herstel te belichten door middel van fotografie. Passie roept verbeelding op, passie beeldt ook zelf uit.
Elk van de geportretteerde personen laat zien hoe die passie een essentieel onderdeel van hun leven uitmaakt. Ze hebben de fotografen even toegelaten in die leefwereld, om enkele beelden van hen te maken.
Herstel gaat over de zoektocht naar een betekenisvol leven, ondanks aanwezige kwetsbaarheden. Passie is een hierbij een element van kracht en toont ons dat herstel gepaard gaat met nabijheid en de kleine verhalen van mensen, die groot zijn aan betekenis.
Het is de bedoeling van dit project om 'oog' te hebben voor dat persoonlijk verhaal, om bij te dragen aan positieve beeldvorming en stigmadoorbrekend te werken.

Arbeidszorg De Keiberg
arbeidscentrum De Keiberg

Vanuit het arbeidscentrum De Keiberg stellen we een drieluik voor gemaakt dooreen van ons medewerkers (Laurent Caluwé) n.a.v. een studiedag georganiseerd door het RNA Arbeidszorg in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen.
Het thema is: Gebroken spiegels, arbeids-zorg verlenen in een veranderde maatschappij.
Hier een korte uitleg van Laurent over zijn werk.
• 3-luik is ook de betekenis van drie levensfasen: kind – volwassene – ouderdom
• verschil tussen rijk en arm, verschil in een systeem passen of niet
• wat nu positief aanwezig is, kan evolueren naar iets negatiefs en omgekeerd, het leven heeft zijn onzekerheden.

KAOS Collective
KAOS Collective

Kunstwerken van het kunstatelier Opperstraat, KAOS, in Elsene.