Foyer theaterzaal

11u15 - 12u15 Film/video
Delta Blues
inleider: Kristel Van Raemdonck, teamverantwoordelijke, vzw Delta Wonen, Gent

Delta Blues is een filmisch portret over M.
M vertelt aan de hand van de plekken die hij bezoekt in zijn dagelijks leven, de mensen die voor hem belangrijk zijn, zijn evolutie naar “herstel”, de persoon die hij hier en nu is en mag zijn.
Tegelijk wordt de link gelegd naar het initiatief beschut wonen, vzw Delta Wonen, de organisatie die hem begeleidt.
Dit filmisch portret tracht een brug te slaan tussen een persoonlijke getuigenis en de manier waarop een organisatie de visie omtrent herstel en kwartiermaken dagdagelijks in praktijk tracht om te zetten.
Er wordt getoond hoe vzw Delta Wonen probeert een cultuur te bevorderen waarin er plaats wordt gemaakt voor niet–standaardburgers. Nét door die plekken te tonen waar kwartiermaken en ruimte voor herstel specifiek aan de orde kunnen zijn: de buurt, het buurtcentrum, het wijkgezondheidscentrum, cultuurcentrum,…
Dit filmisch portret tracht bij te dragen aan het bevorderen van een maatschappelijk klimaat en een bewustzijn – ook in de hulpverleningssector – waarin negatieve beeldvorming en stigmatisering kan genuanceerd worden, waar de kwetsbaarheid van M kan gepercipieerd worden als een zelf-bewustzijn en kracht!

Wat is Tourette?
IkTic
inleider: Marie Deryckere, medewerker IkTic

Wat is Tourette, is een kort maar duidelijk filmpje, die weergeeft wat het Syndroom van Gilles De La Tourette is.
Bekendmaken van Tourette, is de eerste stap naar genezing. Begrip krijgen van de omgeving, zelf aanvaarden dat je het syndroom hebt, is ook een eerste stap.

A meaningful life
inleider: Jo Verstraeten, algemeen coördinator, BW De Vliering, Boechout

Film in 3 delen, waarbij elk deel het thema “A meaningful life” behandelt:
* Deel 1: bewoners van beschut wonen antwoorden op vragen als: wat is je grootste angst?, wat betekent liefde voor jou?, wat is je vroegste herinnering?
* Deel 2: een cliënte en een verpleegkundige van psychiatrische thuiszorg vertellen over de lange mars op weg naar herstel. Een ouder echtpaar vertelt over de ondersteuning die ze krijgen van een verpleegkundige van het team psychiatrische thuiszorg na een lange opname in een psychiatrisch ziekenhuis.
* Deel 3: Werk: het leven zoals het is in een arbeidszorgcentrum en wat dit betekent in het kader van herstel.


13u15 - 14u15 Film/video
Wat wil jij er nog aan toevoegen?
inleider: Anita Scheepmans, stafmedewerker patiëntenzorg, PC Sint-Amandus, Beernem

Mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn mensen zoals jij en ik.
Met deze documentaire willen we aantonen dat er veel meer gelijkenissen dan verschillen zijn tussen mensen.
De geïnterviewden zijn patiënten, bewoners, medewerkers, familie, bezoekers, toevallige passanten die allen dezelfde 30 vragen krijgen en er al dan niet op antwoorden. Er wordt op geen enkele manier duidelijk gemaakt wie wie is.
Het resultaat is een ontroerende, maar hartverwarmende documentaire

Herstelverhalen
Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering
inleider: Jochen Van den Steen, medewerker Aanloophuis Poco Loco/
Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering, Gent


In samenwerking met Mad Monkey Studio's ontwikkelde de Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering beeldmateriaal. Aan de hand van drie kortfilms wordt een individueel beeld geschetst van drie leden uit de groep.
Ieder heeft zijn motivatie om mee te werken. De rode draad doorheen het geheel is de persoon te laten zien als mens, wie hij werkelijk is, in tegenstelling tot de patiënt waartoe hij of zij vaak gedefinieerd wordt.


14u25 - 15u25 Film/video
Thuiscompagnie vergezelt, verbindt, versterkt
inleider: Mieja Engelen, projectmanager Thuiscompagnie, Provincie Limburg

Kwetsbare gezinnen willen net als iedereen: een thuis waar het fijn is om te wonen, gelukkige kinderen met een veelbelovende toekomst, meetellen in onze samenleving. Als de moeilijke omstandigheden waarin ze leven hun krachten te boven gaan, moet de samenleving er zijn om hen te ondersteunen in plaats van hen met de vinger te wijzen. Daarom startte de provincie Limburg , samen met de diensten gezinszorg, de OCMW’s en andere actoren het project Thuiscompagnie. Thuiscompagnie zorgt voor meer praktische en sociale ondersteuning voor kwetsbare gezinnen met minderjarige kinderen in een afgestemd hulpverleningskader. We richten ons op het verhogen van de levenskwaliteit in de gezinnen om zo de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Versterken, vergezellen en verbinden zijn onze kernwoorden. Het filmpje laat zien hoe verzorgenden samen met de gezinnen werken en welk resultaten dit oplevert.

The movie: een verhaal van betekenis
inleider: Liesbeth Heynderickx, vrijwilliger/ervaringsdeskundige, cgg
Ahasverus, Grimbergen


In de film vertelt Liesbeth, ervaringsdeskundige, over de betekenis van inbreng van ervaringsdeskundigheid bij Ahasverus, en bij haar eigen project, een online herstelgroep.

Een bijzondere plek
inleiders: Katrien Rombouts, psycholoog, OPZ, Geel
Kristof Stubbers
, filmmaker, ervaringsdeskundige

Voor de lunchcauserie van juni 2012 maakte Kristof Stubbers, in samenwerking met mezelf (Katrien Rombouts) een film over de ervaringen van (ex) patiënten in het OPZ. Aan een achttal mensen werd gevraagd om een plek op het terrein van de instelling te zoeken, die voor hen een bijzondere betekenis had. De keuzes zijn erg uiteenlopend: van isoleercel naar werken in de tuin. Wat opvalt is dat de meeste mensen twee zaken beklemtonen. Enerzijds het belang van met iets zinvols en nuttig bezig te zijn en anderzijds de authentieke en warme contacten. Het kunsthuis "Yellow art" lijkt een plek waar deze twee elementen door heel veel betrokkenen gevoeld worden. Eigenlijk is het dan ook een film over herstel. Het feit dat hij door een ervaringsdeskundige filmmaker gemaakt werd, ervaren we als extra waardevol.