Grote kamer

11u15 - 12u15 Workshop: Een matrix van Krachten/ Hoe (her)ontdek ik mijn eigen mogelijkheden?
Filip Abts, ervaringswerker, Walden, Heverlee
Grace Verween
, sociaal verpleegkundige, Walden, Heverlee

Korte uiteenzetting over ervaringen van Filip als ervaringsdeskundige, hoe hij zelf zijn mogelijkheden en krachten herontdekt heeft.
Korte uiteenzetting door Grace over hoe vzw Walden aan de slag ging met herstelsessie voor cliënten“. Een deelaspect hiervan is de krachtenmatrix (essentie van herstel en empowerment, herontdekking van krachten en die ook leren gebruiken).
Eigen krachtenmatrix opmaken … Uitwisseling in duo’s ( bij voorkeur steeds hulpverlener en cliënt), aan de hand van voorbeeldvragen.
Doel = (her)ontdekken van krachten.
Oefenen met "een hulpmiddel" om vijf verschillende krachten in kaart te brengen. Op het einde van de workshop heeft elke deelnemer per “krachtensoort” een voorbeeld voor zichzelf en een handig hulpmiddel om krachten in kaart te brengen bij cliënten of bij zichzelf. Gebaseerd op SRH-methodiek.

13u15 - 14u15 Workshop: Herstellen doe jezelf
Luc Verbeke, ggz-cliënt, Sint-Niklaas
Martijn Castricum
, ervaringsdeskundige, SRH-docent, Utrecht

Voorstelling en beleving van de cursus 'Herstellen doe je zelf'. Een cursus die ontwikkeld is en gegeven wordt door cliënten voor cliënten binnen de ggz. De cursus is ontwikkeld door het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid in Tilburg en heeft als doel cliënten een stap verder te zetten in hun herstelproces

14u25 - 15u25 Workshop: Zorg dragen voor verlies: een voorwaarde voor herstel?
Mieke Van Steelandt, stafmedewerker zingeving- ergotherapeute, Psychiatrisch Centrum Sint- Hiëronymus, Sint-Niklaas
Annie De Jong
, ergotherapeute, Psychiatrisch Centrum Sint- Hiëronymus, Sint-Niklaas

In deze workshop laten we de deelnemers laten kennismaken met ons werken rond verlies en rouw in ons psychiatrisch centrum. We staan stil bij de vele verlieservaringen waarmee mensen geconfronteerd worden. Zowel de verliesgerichte als de herstelgerichte pool komen aan bod. We geven een aantal inhoudelijke inzichten mee en daarnaast ook ideeën om creatief aan de slag te gaan.