Majolicazaal

11u15 - 12u15 Workshop: Stem geven aan patiënt in geestelijke gezondheidszorg en hoger onderwijs: een win-winsituatie voor alle betrokkenen
Bart Debyser, projectmedewerker kliniek St.-Jozef Pittem; docent verpleegkunde VIVES Roeselare
Ann Degrande, ervaringswerker kliniek Pittem

Het delen van ervaringskennis van patiënten is van grote waarde voor de (toekomstige) hulpverleners. Het helpt hen om meer met de ogen van een patiënt (of de direct betrokkene) te kijken. Op die manier krijgen ze meer zicht op wat het betekent om bijv. geestelijk ziek te zijn, om afhankelijk te zijn van alcohol, om een leven te leiden met beperkingen, maar tevens ontdekken ze ook de krachten in de patiënt om te herstellen. De mens in de patiënt en zijn specifieke context komt hierdoor meer op de voorgrond. Maar niet alleen de (toekomstige) hulpverleners profiteren hiervan, ook de meewerkende patiënten halen er voordeel uit. Patiënten ervaren meer erkenning voor het eigen verhaal dat men met zich meedraagt en voelen zich ‘ernstig’ genomen. De eigenwaarde en het zelfvertrouwen nemen toe en eigen grenzen worden verlegd.
We bundelen eigen ervaringen met zorg in een korte voorstelling of evocatie. Als toeschouwer kijk je als het ware door de ogen van mensen die opgenomen zijn op een psychiatrische afdeling. Na deze voorstelling gaan we in dialoog met de aanwezigen en reflecteren we over herstelgerichte zorg, de plaats van de ervaringswerker binnen een psychiatrische kliniek en in de opleiding van toekomstige hulpverleners. We delen de eigen opgebouwde expertise in het realiseren van vormen van patiëntenparticipatie in zowel de eigen kliniek als in het hoger onderwijs.


13u15 - 14u15 Workshop: Wellness Recovery Action Plan
Roos Scholten, beleidsmedewerker, Bureau Herstel, Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht

De WRAP is een zelfhulpinstrument ontwikkeld in de Verenigde Staten. Het maken van een WRAP helpt mensen meer grip te krijgen op hun leven dat vaak ontwricht is door ernstige psychische problemen. In de workshop besteed ik aandacht aan hoe deze methode werkt (de kracht van de WRAP) en hoe een WRAP-cursus is opgebouwd. Tenslotte ga ik ook in op de specifieke rol van de ervaringsdeskundigen die een WRAP-cursus geven.


14u25 - 15u25 Workshop: Van patiënt naar student: de herstelacademie
Ria Fastenaekels, coördinator dagactiviteitencentrum en verantwoordelijke herstelacademie, Ahasverus, Grimbergen
Geert Van Isterdael, ervaringsdeskundige

We vertellen over ons nieuw project, de herstelacademie: wat is het en hoe groeit zo'n project, gestoeld op inbreng van ervaringsdeskundigheid, eigen kracht, hoe bed je dat in in je organisatie?
Tevens houden we een rondje herstel voor de aanwezige deelnemers (praktische oefening).