Domzaal

11u15 - 12u15 Discussie: rehabilitatie naar herstel
moderator: nog te bepalen

panel:

2 ervaringsdeskundigen: Patrick Colemont, ondervoorzitter Ups & Downs  & Jan Delvaux, voorzitter UilenSpiegel

2 ‘professionals': Magda Peeters, Wonen en Werken, Leuven & Sylvie Enzlin, coördinator Compagnie De Spooren, Gent


De term rehabilitatie heeft in onze Vlaamse context een wrange bijsmaak, want patiënten ervaren dit begrip als een verplicht nummertje om zo snel mogelijk teruggeplaatst worden in de gemeenschap der werkenden. Vaak is het zo dat men na een opname zijn leven opnieuw herop moet bouwen en bij een goede levenskwaliteit hoort ook werk onder welke vorm dan ook (betaald, vrijwillig, halftijds). Herstel betekent dat men de verschillende rollen in zijn leven opnieuw kan opnemen: de rol van ouder, van vriend en van werknemer. Veel ex-patiënten ervaren tal van hindernissen bij terugkeer naar werk en het zoeken naar aangepaste manieren om de rol als werknemer terug op te nemen.

In de volksmond heeft men het snel en zonder mededogen over profiteurs als het gaat over mensen die omwille van een psychische aandoening werkonbekwaam werden verklaard. Uit een Europese studie bij patiënten blijkt echter dat het merendeel van personen die te kampen heeft met psychische problemen wel weer aan de slag wil gaan, maar hierin gehinderd wordt door onbegrip en stigma. Waarom moet het zo zwart-wit zijn: je kunt wel of niet werken? Kan er geen tussenvorm bedacht worden?

Aan het werk kunnen en er gezond bij blijven vereist van vele spelers een inspanning. Is men bereid deze te leveren? Moet het paradigma van betaald werk als ultieme vorm van rehabilitatie bijgespijkerd worden? Er bestaat steeds een bepaalde structurele werkloosheid: is het wel zo zinnig de één aan het werk te helpen, waardoor de ander in de werkloosheid verzeilt?


13u15 - 14u15 tweede parallelsessie
Literaire evocatie: Herstelverhaal van een bipolaire psychoot: in en rondom Sint-Amandus Beernem
Albert Verleyen,vrijwilliger/ervaringsdeskundige
 

Aan de hand van een aantal zelfgeschreven en andere teksten zal Albert Verleyen illustreren hoe hij in psychische crisismomenten te nadrukkelijk door de chemie terug op de been werd geholpen, ten koste van de nodige aandacht voor zijn zogenaamde wartaal. Daarmee wordt niet zozeer de banvloek over de biologische aanpak van de psychische aberratie afgeroepen, als wel een pleidooi gehouden voor het beluisteren van het alomtegenwoordige woord. Elke mens is een verhaal. Elke psychisch gevoelige mens is een interessant verhaal, maar de ander, niet in het minst de therapeut, moet willen luisteren of lezen. 'La rupture entre le parlant et sa parole est la cassure décisive' (Jacques Ellul). Het streven naar de eenheid tussen wat wordt gezegd en wat wordt beleefd, is vooral voor de psychisch gevoelige mens van wezenlijk belang in het kader van het herstel.

Gedicht
Lieve Schelfhaut14u25 - 15u25 Poëzie: 7de Kronkelprijs
UilenSpiegel

We hebben een beproefd concept voor de proclamatie klaar. De tien laureaten mogen hun gedicht brengen voor het publiek. UilenSpiegel zorgt voor een stand in indien de laureaat het niet aandurft. De winnaar krijgt de gelegenheid om meerdere gedichten voor te lezen. De voorgelezen gedichten worden geprojecteerd op een groot scherm.
De winnaar ontvangt een oorkonde en een kunstwerk. De andere laureaten krijgen ook een prijs.
De Poco Loco Swingers brengen muzikale tussendoortjes.