Intro

Spoedig herstel!?
Over hoop, eigen kracht, regie
Eerste hersteldag


En toch verandert er van alles
De geestelijke gezondheidszorg evolueert. Voorzichtig en behoedzaam worden er maatschappelijke ontwikkelingen opgepikt en omgezet in praktijk. Een maatschappelijke ontwikkeling die nu de gemoederen beroert is hoe hulpvragers en hulpverleners zich tegenover mekaar verhouden. De vanzelfsprekende hiërarchische verhouding tussen arts en patiënt keert zich langzaam in een meer gelijke relatie.
Geoff Shepherd – een Engelse psycholoog die deze ontwikkelingen gunstig gezind is – omschrijft het als volgt:
Herstel gaat over de strijd voor een gewoon leven. Het is het proces waarbij een persoon in het centrum van het proces staat. De professionele hulpverlener dient de persoon te ondersteunen om zijn eigen doelen na te streven en na te denken hoe hij de cliënt kan helpen om deze doelen te bereiken. Centraal in deze aanpak staat het begrip hoop. Hoop is de motor van het leven.

Langzaam groeit de praktijk dat patiënten/cliënten/gebruikers niet alleen een vraag formuleren maar ook aangeven wat ze verwachten van de zorg. Dit betekent een grote verandering voor zowel hulpverleners als hulpvragers.
“Empowerend”  begeleiden erkent en versterkt aanwezige krachten, in plaats van te focussen op de beperkingen van mensen met psychische kwetsbaarheid. Mensen worden aangespoord om hun mogelijkheden te verkennen en iets te maken van hun leven. Men spreekt van de herstelbenadering. Hun rollen als ouder, collega, buur, … worden meer zichtbaar.
Ook de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg heeft deze ideeën opgepikt, en op vele plaatsen wordt de zorg vanuit de herstelgedachte geheroriënteerd. Dat vertaalt zich in nieuwe ontwikkelingen en begrippen: herstelondersteunende zorg, ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact, patiënten-participatie, kwartiermaken, buddydiensten, …
De herstelgerichte aanpak reikt verder dan de geestelijke gezondheidszorg. De gehele samenleving moet mensen met psychische problemen een plaats gunnen en geven. Deze boodschap vraagt nog veel herhalingen.


En als we nu eens …
Omdat deze ideeën het waard zijn willen we initiatieven en projecten een breder publiek geven. Projecten waarin patiënten een andere dan klassieke rol spelen en zorgorganisaties die buiten de geëigende paden wandelen: die willen we samenbrengen. En die willen we zichtbaar maken aan alle geïnteresseerde patiënten, en familieleden, en hulpverleners, niet te vergeten.
Doel: contact, ontmoeting, gesprek, inspiratie, begeestering.
Op 3 december 2013 is het zover, de eerste Vlaamse hersteldag: een dag lang.
Kunstencentrum Vooruit in Gent zet de deuren open van haar vele zalen, en  onthaalt iedereen die de participatie van patiënten en familie in hun zorg genegen is.
Welkom.